Heidewachtelkennel van ‘t Eyck toe Balij

HUISHOND

Als hond heeft de Heidewachtel nog meer taken behalve het jagen, namelijk erf en goed bewaken. Veel verder dan hard blaffen gaat dat bewaken echter niet; eenmaal binnen wordt een inbreker even hartelijk begroet als een goede bekende! De volwassen Heidewachtel is een vriendelijke hond, die lief is voor kinderen.
Als hij voldoende beweging en afleiding krijgt, neemt de hond in huis weinig plaats in.natuurlijk heeft ook de Heidewachtel behoefte aan een eigen plek, waar hij kan liggen en waar kinderen hem met rust moeten laten

kindhond

                                 OPVOEDING

De hond is een roedeldier, dat wil zeggen dat hij bij voorkeur in een groep leeft. Daarom is de hond het huisdier om in een gezin mee te draaien. Een roedel functioneert alleen goed, als de onderlinge rangorde duidelijk is. Dat betekent dat de hond in het huishouden onder aan de ladder moet staan.

In hondentaal mag een ranghogere namelijk een ranglagere met de tanden op de plaats zetten; een gedrag dat wij niet accepteren van onze hond. De hond zal het meest toetrekken naar de persoon die zich opstelt als roedelleider.

Een leider die zich krachtig opstelt kan een onzekere hond meer zelfvertrouwen geven. Een leider die zich weifelend gedraagt, kan problemen krijgen met een dominante hond, omdat die hond dan zal proberen de leider van de groep te worden.

volgende pagina’s  
Socialisatie  Als Jachthond   Werken/Trainen